Voice Dialogue

 

De betekenis van Voice Dialogue is het in gesprek (dialoog) zijn met je innerlijke 'stemmen', die ook wel 'ikken' of 'deelpersoonlijkheden' worden genoemd. Het is een eenvoudige een diepgaande methode voor zelfinzicht en bewustwording. Wanneer je stil bent en luistert, kan er opgemerkt worden dat er altijd wel een soort gesprek gaande is in je gedachten.

In een Voice Dialogue sessie worden deze zogenaamde deelpersoonlijkheden 1 voor 1 aan het woord gelaten, zodat iemand bewust wordt van wat er in hem of haar leeft. Op het moment dat iemand zich vereenzelvigt met zo'n deelpersoonlijkheid, kan deze ervaren worden als een persoon met alles wat daarbij hoort: een eigen gedachtewereld, gevoelsbeleving, lichaamservaring, gezichtsuitdrukking, houding enzovoort.

Zodra iemand letterlijk van plaats verandert en een andere positie in de ruimte inneemt, door bijvoorbeeld op een andere plek te gaan staan, zul je merken dat de energie verandert. Ook lichaamshouding, stem, manier van praten en uitdrukking op het gezicht, veranderen mee wanneer er aandacht wordt geven aan een andere (vaak tegenovergestelde) deelpersoonlijkheid.

Op deze manier kan er contact worden gemaakt met krachtige deelpersonen, die beschermend zijn of met andere meer kwetsbare delen die weet hebben van iemands diepste gevoelens. Sommige delen zullen je bekend voorkomen, omdat die dagelijks bij je aanwezig zijn, andere kunnen nieuw zijn.

Voice Dialogue biedt de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen met delen die onderweg in het leven zijn 'zoekgeraakt'. Een voorbeeld hiervan kan de deelpersoonlijkheid 'de genieter' zijn bij iemand die werkverslaafd is. Door Voice Dialogue kom je veel over je diepste beweegredenen te weten, waardoor je steeds bewuster kunt kiezen voor wat jij werkelijk wil in je leven.

Hoe meer delen je echt leert kennen, leert accepteren, waarderen en liefhebben, des te beter je ze als (ge)heel(d) kunt ervaren. Zo kan er vanzelf een innerlijke samenwerking ontstaan in plaats van een conflictsituatie. Als er bepaalde deelpersoonlijkheden als lastig, belastend of remmend worden ervaren, kan er (door ze beter te leren kennen) energie worden vrijgemaakt.

Omdat Voice Dialogue zo'n energetisch (met energie geladen) proces is, zal de kwaliteit van vergeten, verloren, verdrongen of verstoten delen weer tot iemands beschikking komen op het moment van vereenzelving en acceptatie.