Rebirthing

 

Rebirthing is een eenvoudige en prettige ademhalingstechniek. Je hoeft niets anders te doen dan de in- en uitademing met elkaar te verbinden en in een ontspannen ritme te ademen. Je ligt daarbij zo gemakkelijk mogelijk met je rug op een matras. Je ademt krachtig in en de uitademing laat je volledig toe.

Aan de uitademing hoef je niets te doen, want die gaat gewoon vanzelf door de zwaartekracht. De adem gaat via de buik en het middenrif naar het bovenste gedeelte van je borst. Dit gebied beadem je over het algemeen bijna niet, hier zit het vaak vast. Op deze plek ben je dikwijls op je hart en/of ziel getrapt.

Waarom Rebirthingtherapie?

In de loop van ons leven hebben we allemaal beperkingen in onze ademhaling opgelopen. We hebben er niet meer de volle beschikking over. Een gezonde baby heeft dat nog wel. Tijdens het uitademen kan het alle spanningen verwerken en loslaten die het met de inademing heeft opgebouwd en weer met een schone lei beginnen aan een nieuwe cyclus. Maar gedurende het opgroeien maakt elk kind naast leuke dingen ook nare ervaringen mee. Wanneer het echter spontaan uitdrukking kan geven aan de stressgevoelens van die ervaringen, kunnen deze verwerkt en geïntegreerd worden. Daarna kan het kind zich weer ontspannen en is de ademcyclus weer rond.

Maar wanneer uiting van die gevoelens niet getolereerd wordt door de omgeving, wordt de stress bij voortduring ondraaglijk en zal het kind zich daar tegen gaan verdedigen door de ademhaling permanent te onderbreken. Door de ademhaling te onderbreken wordt de stress niet langer gevoeld, maar kan de stresservaring niet verwerkt en dus niet losgelaten worden.

Het kind gaat zich afsluiten voor de gevoelens door niet meer volledig te ademen. In plaats van ontspanning ontstaat er nu een permanente spanning die nodig is om de ademhaling vast te zetten. Zo verliest het zijn gevoeligheid, spontaniteit en levendigheid.

Deze, door ons aangeleerde, manier van reageren op pijn en stress leeft nog steeds voort in ons hedendaagse volwassen leven. We houden nog steeds onze adem in als we niet willen voelen, met alle gevolgen van dien. Totdat we besluiten iets aan de ademhaling te gaan doen. Rebirthing draait het hele verhaal om. Door bewust verbonden te ademen zonder onderbrekingen wordt de adem weer vrijgemaakt en kun je jezelf de ruimte geven om vroegere onverwerkte gevoelens, ervaringen en herinneringen te verwerken en los te laten.

Door met een oplettend en niet oordelend bewustzijn dit proces waar te nemen kun je een vernieuwde kijk op je leven krijgen.

 

Hoe werkt Rebirtingtherapie?

Angstige indrukken en emotionele pijn zetten zich vast in ons lichaam, waardoor blokkades ontstaan. Onder blokkades verstaan we 'permanente verkramping in het bindweefsel, organen of spieren die de energiestroom belemmeren'. Rebirthing maakt gebruik van methoden die de ademhaling en de rest van het energiesysteem activeren, waardoor deze blokkades kunnen worden vrijgemaakt.

Tegelijk met het loslaten van verkramping kunnen oude onverwerkte gevoelens van angst, pijn en verdriet weer naar de oppervlakte komen. Het is echter van belang dat er nu wel een accepterende verwerking plaatsvindt. Dit is alleen mogelijk door bewust en ontspannen in de emotionele beleving aanwezig te blijven. Gelijktijdig met het loslaten van de verkramping kan het een loslaten zijn van alle kunstmatigheid, zoals:         je best moeten doen, je flink en groot houden enzovoort. Tevens kunnen we inzicht krijgen in 'waarom je dit nodig had' en 'wat je ermee hebt trachten te vermijden'.

Contra-indicaties

 • Ernstige hartproblemen
 • Glaucoom (verhoogde oogboldruk)
 • Ernstige problemen van psychische aard
 • Epilepsie

Effecten van rebirthing

Lichamelijke effecten:

 • Optimale zuurstofopname
 • Verbetering van stofwisseling
 • Toenemende vitaliteit
 • Bevrijding van fysieke spanning en stress
 • Herstel van natuurlijke ademhaling
 • Verbetering van doorbloeding

Psychische effecten:

 • Integratie van oude verdrongen emoties  
 • Afname van angstgevoelens, spanning en stress
 • Meer vertrouwen in eigen capaciteit
 • Positievere levenshouding
 • Minder tobben en piekeren
 • Sterker gevoel van eigenheid
 • Betere omgang met andere mensen
 • Aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf en anderen
 • Vermindering van spanning bij mentale onrust
 • Meer contact met gevoelsleven
 • Duidelijk stellen van eigen grenzen
 • Versterking van emotioneel evenwicht

Spirituele effecten:

 • Verminderde identificatie met mentale activiteit
 • Meer aanwezigheid, hier en nu
 • Vermindering van mentaal verzet, meer acceptatie
 • Meer besef van vrijheid en innerlijke stilte
 • Meer inzicht op innerlijk conflict
 • Minder gespletenheid